Start

Welkom op de website van de ChristenUnie voor het Waterschap Drents Overijselse Delta

Nieuws

Wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?

dijk_kampereilanddinsdag 22 mei 2018 07:57 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. De fractie is verbaasd en blij dat een andere manier van dijkversteviging er toe leidt dat het werk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. De versteviging van dijken is al lang nodig, maar de budgettaire ruimte vormde een probleem. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil vuilstortplaatsen recyclen

vuilnisdinsdag 03 oktober 2017 15:18 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er met de vuilnisbulten in Overijssel gebeurt. Hoe zit het beleid in elkaar als het gaat om stortplaatsen die nog in gebruik zijn en wat is er aan nazorg nodig voor de voormalige stortplaatsen? Is het niet veel beter om die afgesloten plaatsen alsnog te recyclen en te verbranden? De Statenfractie van de ChristenUnie wil meer weten over de mogelijkheden en vraagt aan het College van GS om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden. lees verder

ChristenUnie Statenfractie en fractie Steenwijkerland op werkbezoek bij Dyka Steenwijk

Dyka Steenwijkwoensdag 14 juni 2017 19:48 Woensdag 14 juni 2017. De twee ChristenUnie fractie begonnen de dag in het plaatsje Muggenbeet, bij Blokzijl om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen rond het nationale prak de weerribben-wieden. Daarna stond een bezoek aan Dyka op het programma. lees verder

ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

weerribbenmaandag 01 mei 2017 17:39 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken. lees verder

Klus geklaard: 'moderne historische' Deltion-sluisdeuren hangen

deltionsluisdeurenvrijdag 07 april 2017 09:00 Met het inhangen van de sluisdeuren in de cultuurhistorische sluis Westerveld in Zwolle is het samenwerkingsproject tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta ((WDODelta) en het Deltion College afgerond. Tweedejaars studenten van de opleiding Infra bouwden de historische sluisdeuren na op school, precies zoals ze er vroeger uitzagen. Op die manier werd de sluis tijdens een grondige renovatie voorzien van 'moderne historische' deuren. lees verder